فیزیوتراپی زانو شهریار

فیزیوتراپی بعد جراحی زانو – فیزیوتراپی شهریار

فیزیوتراپی بعد از پارگی رباط صلیبی زانو و پس از جراحی زانو شامل توانبخشی و بهبود دامنه حرکتی ، قدرت عضلات و کاهش التهاب و تورم بعد از جراحی acl زانو در فیزیوتراپی شهریار ، اندیشه فاز یک میباشد.

توسط بهترین تجهیزات و جدید ترین متدهای درمانی ، همراه برنامه تمرینی اختصاصی برای هر بیمار باتوجه به وضعیت بیمار قبل و بعد از جراحی ، مکانسیم آسیب ، نوع و تکنولوژی جراحی ، دستور پزشک ، وزن و جنس و میزان فعالیت روزمره بیمار تعیین میشود .


در فیزیوتراپی همگام در شهریار ، جلسه اول بیمارانی که جراحی زانو و لیگامان صلیبی انجام دادند توسط فیزیوتراپیست معاینه ، ارزیابی ، و ثبت در پرونده میشوند
. ما در فیزیوتراپی همگام اندیشه تمام جزئیات لازم جهت بررسی پیشرفت و برنامه ریزی طرح درمان فیزیوتراپی بعد از جراحی لیگامان acl را با دقت ثبت و اندازه گیری میکنیم .

چه مدت بعد از جراحی فیزیوتراپی شروع میشود ؟

بلافاصله بعد از جراحی لیگامان acl ، حتی در بیمارستان باید برنامه توانبخشی اولیه آغاز شود و پس از ترخیص بیمار ادامه فیزیوتراپی رباط صلیبی باتوجه به وضعیت جسمانی و شرایط دیگر بیمار ادامه یابد ، اهمیت شروع زودهنگام فیزیوتراپی بعد از جراحی بقدری زیاد است که فیزیوتراپی همگام در شهریار به تمامی بیماران توصیه میکند قبل از عمل جهت فیزیوتراپی بعد از جراحی با بخش پذیرش بیماران فیزیوتراپی همگام اندیشه فاز یک هماهنگ کنند .


باتوجه به اهمیت کاهش التهاب و تورم در روزهای اول پس از جراحی زانو ، الویت برنامه توانبخشی و تمرین درمانی برای فیزیوتراپی بعد از جراحی رباط صلیبی در فیزیوتراپی همگام شهریار ، با تمرینات و تجهیزاتی میباشد که با هدف کاهش تورم و التهاب طبق پروتکل درمانی جراحی زانو استفاده میشوند. بنابراین در جلسات اولیه از دستگاه های مگنت ، کامپرشن ، اولتراسوند برای کاهش التهاب و تورم و از دستگاه الکتروتراپی جهت کاهش درد و التهاب و همچنین کمک به انجام زودهنگام تمرینات زنجیره بسته و کاهش سریع تورم زانوی جراحی شده استفاده میشود
.

لیزرپرتوان در فیزیوتراپی شهریار یکی از مهم ترین مدالیته های برای درمان فیزیوتراپی بعد از جراحی لیگامان acl میباشد .

 

فیزیوتراپی زانو در شهریار
فیزیوتراپی بعد از جراحی لیگامان acl – فیزیوتراپی زانو در شهریار

اهداف فیزیوتراپی بعد از جراحی رباط صلیبی زانو چیست ؟

اهداف فیزیوتراپی بعد از جراحی لیگامان acl شامل کاهش تورم ، کاهش التهاب ، کاهش درد ، افزایش قدرت عضلات و افزایش دامنه حرکتی میباشد . جهت رسیدن به این اهداف مهم در فیزیوتراپی همگام از تجهیزاتی مانند لیزرپرتوان ، مگنت تراپی ، تکار ، التراسوند و الکتروتراپی پیشرفته و تمرین درمانی تخصصی استفاده میشود . شرح بیشتر اهداف توانبخشی بعد از جراحی زانو میتوانید در زیر بخوانید :
کاهش تورم پس از جراحی

درصورتی که تورم به سرعت کم نشود زانو جراحی شوده دچار کاهش دامنه حرکتی شده و دوران نقاهت و فیزیوتراپی و برگشت به روال عادی زندگی برای بیمار بسیار سخت میشود. در فیزیوتراپی بعد از جراحی رباط صلیبی ، فیزیوتراپی همگام در شهریار با استفاده از دستگاه کامپرشن تراپی و التراسوند برای کاهش تورم به بیماران خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی در شهریار و اندیشه فاز یک ارائه مینماید.


• کاهش التهاب زانو و کسپول مفصل زانو پس از جراحی

بدنبال هر آسیبی به زانو ، مفصل زانو دچار التهاب میشود که این التهاب عوارض شدیدی بدنبال دارد ، هرچه سریعتر التهاب کاهش پیدا کنم ، عوارض کمتری برای مفصل زانوی شما پیش میاید ، بهمین جهت فیزیوتراپی همگام اندیشه شهریار ، با دستگاه های لیزرپرتوان و تکار و مگنت تراپی در شهریار ، جهت ارائه خدمات فیزیوتراپی در اندیشه به بیمارن برای کاهش التهاب آماده خدمت رسانی میباشد.


• کاهش درد

پس از جراحی ، درد در مفصل زانو ، محل جراحی و ساق پا و عضلات اندام تحتانی پیش میاید که با دستگاه های الکتروتراپی پیشرفته فیزیوتراپی شهریار ، ضمن افزایش جریان خون و کاهش درد ، دفع مواد زائد از محل جراحی زودتر اتفاق میافتد و درد بیمارن سریعتر بهبود پیدا میکند.


افزایش قدرت عضلات

پس از هر آسیبی به زانو ، بدن در طی یکسری واکنش های رفلکسی ، به عضلات دستور کاهش تون طبیعی را میدهد ، در مورد زانو عضلات قدام ران از همه بیشتر دچار ضعف پس از آسیب میشوند ، فیزیوتراپی همگام شهریار با دستگاه های الکتروتراپی همراه با تمرینات درمانی مخصوص جراحی رباط صلیبی برای افزایش قدرت عضلات به بیماران کمک میکند.


• افزایش دامنه حرکتی مفصل

همانطور که قبل تر توضیح دادیم التهاب و تورم باعث محدودیت دامنه حرکتی مفصل زانو میشود ، در مواردی که بیمار دیر به جراح مراجعه کرده ، و قبل از جراحی هیچ فیزیوتراپی انجام نداده و همچنین عضلات ضعیفی دارد ، کاهش دامنه حرکتی پس از جراحی امری اجتناب ناپذیر است بنابراین یکی از هداف مهم در فیزیوتراپی در شهریار برای توانبخشی زانو پس از جراحی لیگامان acl تمرینات و اقدامات درمانی برای افزایش دامنه حرکتی مفصل میباشد از دستگاه های تکار ، التراسوند و لیزرپرتوان برای افزایش دامنه حرکتی میتوان استفاده کرد ، همچنین مگنت تراپی از طریق کاهش تورم و التهاب به افزایش دامنه حرکتی کمک بسیاری میکند

روند پیشرفت فیزیوتراپی و توانبخشی بعد از جراحی زانو لیگامان صلیبی چگونه است ؟

در جلسات آتی ، باتوجه به پیشرفت بیمار و ارزیابی فیزیوتراپیست از تاثیرات تمرین هایی که باید بیمار در منزل انجام دهد برنامه فیزیوتراپی بعد از جراحی لیگامان acl و تمرین درمانی به سمت تمرینات زنجیره باز و افزایش قدرت و استقامت عضلات اطراف زانو پیش میرود ، براساس جدیدترین متد های درمانی ، هرجلسه درمان با لیزرپرتوان در فیزیوتراپی شهریار جهت تسیهل عملکرد عضلات زانو ، کاهش تورم باقی مانده ، حفظ دامنه حرکتی لازم و حیاطی است.


بمرور با افزایش دامنه حرکتی و بهبود قدرت عضلات برنامه توانبخشی و فیزیوتراپی زانو در مرکز فیزیوتراپی همگام اندیشه فاز یک ، به سمت تمرینات و ورزش های قدرتی و استقامتی و تعادلی پیش میرود ، تمرین هایی مثل راه رفتن صحیح ، اصلاح گام برداشتن روی زانو جراحی شده ، رفع لنگش در زانوی جراحی شده ، بهبود دامنه حرکتی براساس نسخه و دستور پزشک و همچنین پروتکل توانبخشی پس از جراحی انجام میشود

مدت زمان جلسات درمانی پس از جراحی زانو acl در فیزیوتراپی شهریار چقدر است ؟

هر جلسه درمان جهت زانوی جراحی شده حداقل یک ساعت و حداکثر دو ساعت میباشد ، دستگاه هایی که در طی هرجلسه استفاده میشود و مدت زمان هرکدام به شرح زیر میباشد
الکتروتراپی : حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۰ دقیقه
التراسوند : حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ دقیقه
مادون قرمز : حداکثر ۱۰ دقیقه ( در جلسات اولیه پس از اولین روز های جراحی به هیچ عنوان از گرمای سطحی خشک استفاده نخواهد شد )
مگنت تراپی در فیزیوتراپی همگام شهریار جهت زانو جراحی شده : حداقل ۲۵ و حداکثر ۴۰ دقیقه طبق پروتکل
لیزرپرتوان در فیزیوتراپی شهریار جهت جراحی acl زانو : حداقل ۶ و حداکثر ۸ دقیقه برساس پروتکل فیزیوتراپی با لیزرپرتوان در مرکز فیزیوتراپی شهریار اندیشه فاز یک

تمرینات اولیه جهت آشنایی شما عزیزان از برخی ورزش های بعد از جراحی زانو


• تمرین صاف بالا آوردن پای جراحی شده همراه با بریس محافظ زانو
• تمرین کشیدن مچ پا به سمت بالا در حالتی که پا بروی بالش در ارتفاع ۵ سانتی قرار دارد و سفت کردن عضلات ران (این تمرین هم جهت کاهش تورم و هم برای افزایش انعطاف پذیری عضلات پشت ساق و ران و مچ پا بعد از اکثر جراحی ها توصیه میشود )
• تمرین یا ماساژ کشک جهت جلوگیری از خشک شدن کشک یا پتلا
• تمرین کشیدن پاشنه روی تخت به آرامی و کمی خم کردن زانو درحالتی که همچنان پاشنه روی زمین است(توجه تمام این تمرینات در حالت خوابیده برای روز های اولیه پس از جراحی زانو میباشد )

تمرین بعد از جراحی زانو ، فیزیوتراپی شهریار
فیزیوتراپی بعد از جراحی لیگامان acl – تمرین بعد از جراحی زانو ، فیزیوتراپی شهریار
تمرینات مربوط به فیزیوتراپی بعد از جراحی زانو در فیزیوتراپی اندیشه
تمرینات مربوط به فیزیوتراپی بعد از جراحی زانو در فیزیوتراپی اندیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این زمینه را پر کنید
این زمینه را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up